بدره المعانی(دره المعالی)فی ترجمه نثر اللئالی
42 بازدید
محل نشر: میراث حدیث شیعه /16
نقش: مصحح
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ترجمه منظوم نثر اللئالی است که ناظم آن ابوالمحاسن محمد بن سعد نخجوانی معروف به ابن الساوجی است .